Konferencje w IHiSM

 

KONFERENCJE AKTUALNIE ORGANIZOWANE

  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji"   czyli   “Хорошие и плохие соседи”: практики межкультурных коммуникаций, Oriechowo-Zujewo (Rosja), 11-12 maja 2018 r. (współorganizatorem IHiSM UKW w Bydgoszczy)
  • II Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość", 17-18 maja 2018 r.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych,

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel: +48 52 32 59 200, fax: +48 52 32 59 227